Lập trình Scratch vẽ biển báo nguy hiểm giao nhau với đường ưu tiênVideo hướng dẫn chi tiết cách vẽ Biển báo nguy hiểm giao nhau với đường ưu tiên bằng Scratch, hơn thế nữa trong video cũng hướng dẫn chi tiết các kỹ thuật căn toạ độ khi vẽ hình trong Scratch, kỹ thuật sử dụng mảnh ghép để viết chương trình con, kỹ thuật tính toán để tổng quát bài toán, có thể thay đổi kích thước biển báo nhưng tỉ lệ không đổi

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ictjcolombia.org/lam-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *