Logic-C bài 1 cài đặt netbean & MinGW

All Comments

  • lúc download jdk & neatbean ấy thầy, nó bắt yêu cầu tài khoản, thì mình cứ lập r down về à thầy ?

    Van Hai Nguyen March 21, 2020 8:02 pm Reply
  • video bị lỗi rồi thầy ơi ( mong thầy làm lại)

    Phạm Minh Tuấn March 21, 2020 8:02 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *