Ngoại tâm thu: Tiếp cận và xử trí [Tim mạch 16/25]Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Tiếp cận và xử trí Ngoại tâm thu
Giảng viên: TS.BS. Trần Song Giang, Viện Tim mạch Trung ương.
Video được phát trực tiếp trên Fanpage Bộ môn tim mạch, Đại học Y Hà Nội

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ictjcolombia.org/suc-khoe

All Comments

  • Tôi bị 2nhip đập nhịp3 chậm là bệnh gì

    Nghị Lẽ February 4, 2020 3:46 pm Reply
  • Hay và dễ hiểu .Cảm ơn bác sĩ nhiều

    yến nguyễn February 4, 2020 3:46 pm Reply
  • Thật tuyệt vời bài giảng của tiến sĩ.sau khi xem clip này, tôi là một thường dân nhưng hiểu nhiều về cấu tạo, hoạt động và các bệnh của tim .xin cám ơn .

    Duc Nguyen February 4, 2020 3:46 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *