Ngữ Văn 10 – Tập II – Phần 7Ngữ Văn 10 – Tập II
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Thuỳ Dương
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Tuần 19
– Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú)
– Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)
– Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà)
Tuần 20
– Đại Cáo bình Ngô (tiếp theo)
– Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh
Tuần 21
– Tựa “Trích diễm thi tập” (trích)
– Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba)
– Khái quát lịch sử tiếng Việt
Tuần 22
– Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư)
– Trả bài làm văn số 4
Tuần 23
– Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử kí toàn thư)
– Phương pháp thuyết minh
– Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh
Tuần 24
– Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục — trích Truyền kì mạn lục)
– Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
Tuần 25
– Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
– Tóm tắt văn bản thuyết minh
Tuần 26
– Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 — Tam Quốc diễn nghĩa)
– Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 — Tam quốc diễn nghĩa)
– Trả bài làm văn số 5
– Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà)
Tuần 27
– Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)
– Lập dàn ‎ ý bài văn nghị luận
Tuần 28
– Truyện Kiều
– Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Tuần 29
– Truyện Kiều (tiếp theo — Trao duyên)
– Truyện Kiều (tiếp theo — Nỗi thương mình)
– Lập luận trong văn nghị luận
Tuần 30
– Truyện Kiều (tiếp theo — Chí khí anh hùng)
– Truyện Kiều (tiếp theo — Đọc thêm: Thề nguyền)
– Trả bài làm văn số 6
Tuần 31
– Văn bản văn học
– Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
Tuần 32
– Nội dung và hình thức của văn bản văn học
– Các thao tác nghị luận
– Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (Bài làm ở nhà)
Tuần 33
– Ôn tập phần tiếng Việt
– Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
– Viết quảng cáo
Tuần 34
– Tổng kết phần Văn học
Tuần 35
– Trả bài làm văn số 7
– Ôn tập phần Làm văn

—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://ictjcolombia.org

Xem thêm bài viết khác: https://ictjcolombia.org/lam-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *