Người Việt mình hay thật, càng biển cấm lại càng đi! | ANTVANTV | Người Việt mình hay thật, càng biển cấm lại càng đi!.
Giao thông thuận lợi hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, các biển báo giao thông luôn là yếu tố quan trọng. Nhưng công năng của chúng lại đang trở thành dấu hỏi lớn.
Mời quý vị cùng theo dõi Câu chuyện giao thông để thấy rõ hơn vấn đề bất cập này:
Nguồn ANTV.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *