nguyên lí hoạt động của chân vịt, bánh lái tàuDemo nguyên tắc hoạt động của bánh lai, chân vịt. . 2 thiết bị vô cùng quan trọng trên một con tàu.
Xem nhiều video hay từ kênh:
Nhớ ấn like, subscribe để nhận nhiều video hay.
Cảm ơn các bạn.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *