NHỮNG BIỂU TƯỢNG QUAN TRỌNG CÓ TRONG ĐẠO PHẬT [Tổng hợp giải đáp Thiền Tông 2019]NHỮNG BIỂU TƯỢNG QUAN TRỌNG CÓ TRONG ĐẠO PHẬT
& SẼ ĐƯỢC XÂY DỰNG TẠI CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU – LONG AN:

– SỰ TÍCH 5 NGƯỜI MÙ SỜ VOI
– THẬP MỤC NGƯU ĐỒ
– ĐỨC PHẬT NGỒI THIỀN 49 NGÀY

*Nguồn Trích Của Các Video:

1- Sự tích 5 anh em người mù rờ voi, đức phật muốn dạy điều gì? – Giải Đáp Thiền Tông, Ngày: 21.7.2019

2- Giải thích ý nghĩa năm anh mù rờ voi,thập mục môn đồ và căn cứ vào đâu để trả lời ý nghĩa? – Giải Đáp Thiền Tông, Ngày: 21.7.2019

3- Thập mục môn đồ là gì” – Giải Đáp Thiền Tông, Ngày: 13.10.2019

4- Trong đạo phật có những biểu tượng gì có giá trị trong việc tu theo đạo phật? – Giải Đáp Thiền Tông, Ngày: 15.9.2019

5- 49 Ngày Ngồi Thiền Của Đức Phật? – Giải Đáp Thiền Tông, Ngày: 15.9.2019

ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
PHÁP MÔN THỨ 6 ĐỨC PHẬT DẠY – TINH HOA CỦA NHÂN LOẠI
CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU – CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT
***********************************
ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.
Địa chỉ: 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh
Long An, Việt Nam.
Email: thientong2013@gmail.com
Website: www.thientong.com

Nguồn: https://ictjcolombia.org

Xem thêm bài viết khác: https://ictjcolombia.org/lam-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *