Nine South Estate Nhà Bè – Hiện trạng nhà phố liên kế được giao thô cho khách hàng* CHITHACONST
* Nine South Estate Nhà Bè – Hiện trạng nhà phố liên kế được giao thô cho khách hàng

* Nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp:
+ Công ty Cổ phần Chính Thắng (CHITHACONST)
+ Hotline: 0918506097 – Mr. Tống Văn Sơn; 0908506097 – Mr. Lê Minh Duy; 0943506097 – Mr. Bùi Vũ Khiêm

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *