Nơi bán gốm sứ, chén dĩa cổ có 1 không 2 ở Sài Gòn#ThanhlongTV. #saigon. #co1khong2. #gốmsứ. #cổ
#chéndĩa
Nơi bán gốm sứ, chén dĩa cổ có 1 không 2 ở Sài Gòn
+
+Facebook :long coca

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • Dành cho Ae nào yêu thích siêu tầm gốm sứ cổ. Hi hi

    Thanh long TV February 21, 2020 1:12 am Reply
  • Sợ quá. Ai mà mua về ăn thì….

    Nguyen Phuong February 21, 2020 1:12 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *