Phá pass Bios Dell E6440Truy cập trang web: www.bios-pw.org và làm theo hướng dẫn.
B1: nhập code vào web và chon GET Password
B2: xem thông tin ( Dell from senal number:…) lấy thông tin code và đánh y hệt vào máy.
B3: khi đánh xong chon Ctrl – Alt – Enter.
B4: đánh lại code và làm y hệt “B3”.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *