Phân tích cổ phiếu PLX (Petrolimex)PLX (Petrolimex) vừa bị HOSE đưa vào danh sách các mã cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong 6T cuối năm 2019. Nguyên nhân là do đơn vị kiểm toán …

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • Thanks!

    Phuc NK March 18, 2020 9:51 am Reply
  • cám ơn thông tin bổ ích của bạn , hy vọng tiếp tục nhận được chia sẽ !

    Sinh Thái March 18, 2020 9:51 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *