Phòng /chữa bệnh ngại giao tiếp xã hội (PHẦN 2)Hikikomori có thể xuất hiện khi một người quá căng thẳng vì chuyện học hành, bị sa thải hay thất tình…Đừng chỉ trích, xỉ vả hay ép Hikikomori ra khỏi phòng. Hikikomori không phải là bệnh tâm thần, nếu gia đình quan tâm sâu sát, động viên kịp thời thì Hikikomori sẽ trở lại cuộc sống năng động bình thường.

#lilynguyenusa #lilynguyen #hikikomori #benhngaigiaotiepxahoi #phongchuabenh #giaotiepxahoi #giaotiep

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • Nếu các bạn thấy nội dung video này hữu ích cho ai đó thì hãy giới thiệu để họ xem nhé. Cảm ơn các bạn.

    Lily Nguyen USA February 24, 2020 12:11 am Reply
  • Sao ra duòng gap nguoi khác là bị chỉ trích.nên e bị tu ti k muón ra dg

    Pass Trần February 24, 2020 12:11 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *