Phương pháp Billings – phần 2: phân tích biểu đồ BillingsPhục vụ sự sống với phương pháp rụng trứng Billings.
Trình bày: Bs. Tuyết Minh
Quay phim: Đinh Thắng
Trung tâm mục vụ DCCT thực hiện.

liên lạc với BS Tuyết Minh đt:0903952194
hoặc

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • chj bay sy oj cho e hoj neu uoc uoc ljen tjep 6 ngay co phaj la rung trung ko dot ngot kho

    Nguyễn Hồ Lâm February 19, 2020 3:31 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *