Sản xuất theo QCVN | Biển báo giao thông đường bộ | Biển chỉ dẫn giao thông ĐK 70cm x 1,5mmCông ty Châu Hưng sản xuất biển báo giao thông theo quy chuẩn Việt nam. Biển chỉ dẫn giao thông có đường kính 700mm x 1,5mm. Mặt trước biển được dán phản quang, mặt sau sơn chống rỉ.
Liên hệ: 0978 802 807 – 0937 950 586

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *