Sập khu cách ly tại Trung Quốc, hàng chục người mắc kẹt | Cập nhật dịch Covid-19Cập nhật tình hình dịch Covid-19 mỗi ngày trên kênh youtube FBNC. *Tin ngày 9/3/2020: Sập khu cách ly tại Trung Quốc, hàng chục người mắc kẹt. Một tòa nhà …

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *