Tách tóc trong Photoshop với công cụ Refine edge – Tách tóc cực nhanhTách tóc trong Photoshop với công cụ Refine edge – Tách tóc cực nhanh. Chỉ cần dùng chuột tô lên vùng biên của anh là bạn đã có thể tách được tóc ra khỏi nền.
Facebook:
Youtube:
Twitter:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *