Tạo USB boot chuẩn UEFI và Legacy dùng BootIce.Đây là phương cách đơn giản, boot được cả chuẩn máy UEFI và Legacy, không tùy thuộc vào môi trường tạo USB boot. Mọi file ISO có chứa folder EFI hoặc có.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • em đã làm dược ad ơi thank ad nhiều

    Nguyễn Tấn Lễ March 26, 2020 10:12 pm Reply
  • ad ơi cho em hỏi là làm như thế boot chuẩn uefi được thật không

    Nguyễn Tấn Lễ March 26, 2020 10:12 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *