Tắt hình ảnh của website đơn giản với Google ChromeCó bao giờ bạn thấy khó chịu vì quá nhiều hình ảnh hiển thị trên website? Bạn có muốn tắt nó? Đơn giản với trình duyệt Chrome nhé, ví dụ…

Nhiều hình quá, tắt nhé 😀

Khóa rồi này, sạch bong trong khi các trang khác bình thường 😛

Muốn trở về như cũ bạn làm như sau…

Hehe, xong nhé

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • oprera làm sao bạn ?

    phat duo March 25, 2020 9:18 pm Reply
  • ok

    Ko Lui Buoc March 25, 2020 9:18 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *