Thế nào là lỗi đi ngược chiều?Thế nào là lỗi đi ngược chiều, bài viết và video của Thư Ký sẽ giúp bạn giải đáp rõ hơn về lỗi đi ngược chiều cũng như các mức phạt đối với lỗi đi ngược chiều theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP đó:

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *