Thêm dòng (cách dòng) giữa các đoạn trong word một cách nhanh nhấtNhiều bạn đăng truyện lên các forum nhưng chưa cách dòng giữa các đoạn, khiến văn bản trong rất rối mắt. Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo thêm một dòng trống giữa các đoạn một cách nhanh nhất (không dùng line spacing).

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

All Comments

  • chời ơi, cứu tinh đây rồi. Tìm riết mới ra đc. Thanks bạn

    Thanh Quyên Phạm Vũ March 18, 2020 2:13 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *