Thiết bị giúp tiết kiệm điện!!! CÓ ĐÚNG NHƯ LỜI RAO BÁN?Đánh vào tâm lý sử dụng điện tiết kiệm. Hiện nay, trên nhiều trang mạng đang quảng cáo, rao bán nhiều loại thiết bị siêu tiết kiệm. Theo đó, chỉ cần cắm thiết bị này vào nguồn điện sử dụng trong gia đình là có thể tiết kiệm từ 30-50% lượng điện tiêu thụ. Công dụng của các thiết bị này có giống thực tế như quảng cáo?

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *