Thông báo v/v Đổi tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu từ ngày 01/11/2019Kính gửi: Các cơ quan ban ngành và Quý khách hàng

Căn cứ quyết định số 246/PLX-QĐ-TGĐ ngày 06/06/2019 của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc đặt tên cửa hàng xăng dầu (CHXD) và hình ảnh biển tên Cửa hàng.

Căn cứ văn bản số 857/PLX-KDBL ngày 08/07/2019 của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về thời hạn đổi tên CHXD.

Công ty/Chi nhánh đã tiến hành hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ gồm:

– Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương, Bình Phước cấp cho các địa điểm kinh doanh xăng dầu trên đia bàn 02 tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

– Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Sở Công thương tỉnh Bình Dương, Bình Phước cấp cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 02 tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Nay Công ty thông báo đến Quý ban ngành/khách hàng việc chuyển đổi tên các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 02 tỉnh Bình Dương, Bình Phước thực hiện kể từ ngày 01/11/2019.

Xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian qua.

Để biết thêm thông tin xin truy cập Facebook Petrolimex Sông Bé tại địa chỉ

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *