Thu gọn trang Word tối đa

All Comments

 • Thầy ơi e muốn hỏi cách tạo phần đại diện mà nhiều người ký thế thì phải làm tn

  Thơ Lê February 4, 2020 7:29 pm Reply
 • Đọc tiếng Anh hay!

  Minh Nguyen February 4, 2020 7:29 pm Reply
 • Cảm ơn bạn

  phuc Thien February 4, 2020 7:29 pm Reply
 • sao bạn ko dịch mấy chức năng nên hơi khó với người chưa thạo các lệnh

  Hung Tran manh February 4, 2020 7:29 pm Reply
 • Làm sao để có gạch chéo trong 2 ô cuối ở bảng kia vậy Anh. Em cảm ơn ạ!

  thuong ngo February 4, 2020 7:29 pm Reply
 • hay

  Thanh le dinh February 4, 2020 7:29 pm Reply
 • Hay , nhưng chỉ để chơi thôi. Văn bản mà chỉnh như ad thì vi phạm thông tư của chính phủ đó. Không có giá trị pháp lý .

  Mi Vu February 4, 2020 7:29 pm Reply
 • Văn bản của tôi có 2 trang nhưng trang 2 chỉ có 4 dòng làm thế nào để đưa 4 dòng đó về trang 1. máy tôi đang sử dụng Word 2010 .Mong bạn chỉ giúp xin cảm ơn

  Bùi Nam Bình February 4, 2020 7:29 pm Reply
 • Văn bản của tôi có 2 trang nhưng trang 2 chỉ có 4 dòng làm thế nào để đưa 4 dòng đó về trang 1.mong bạn chỉ giúp xin cảm ơn

  Bùi Nam Bình February 4, 2020 7:29 pm Reply
 • Hay thật đấy cảm ơn bạn.!

  Trương Hữu Minh February 4, 2020 7:29 pm Reply
 • Thầy ơi sao em ấn tổ hợp phím Alt 2 mà không ra được hộp page setup ạ

  trang đỗ February 4, 2020 7:29 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *