Trigger Finger ( Ngón tay lò xo )Ngón tay lò xo hay Ngón tay lật bật tiếng anh có tên gọi là Trigger finger. Là bệnh rất phổ biến hiện nay. Nguyên nhân là do gân gấp bị kẹt làm cho ngón tay hạn chế cử động gấp duỗi, cử động lật bật như lò xo. Bệnh có thể gặp ở tất cả các ngón.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *