Valora Fuji Resort & Spa – Hiện trạng Biệt thự được giao thô cho khách hàng* CHITHACONST
* Biệt thự Valora Fuji, thuộc dự án Nam Long, quận 9
+ Hiện trạng Biệt thự Valora Fuji Resort & Spa được giao thô cho khách hàng
+ Khu Biệt thự Valora Fuji Resort & Spa, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM
+ Biệt thự mẫu Valora Fuji Resort & Spa
+ Villa mẫu Valora Fuji Resort & Spa

* Nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp:
+ Công ty Cổ phần Chính Thắng (CHITHACONST)
+ Hotline: 0918506097 – Mr. Tống Văn Sơn

#CHITHACONST #HienTrang

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *