Video hướng dẫn bỏ gach chân – gạch đỏ trong word 2007, 2010, 2013Link bài viết:
Video hướng dẫn bỏ dấu gạch chân trong Microsoft Word 2007, 2010, 2013. Tuy nhiên đây là bản word 2010, các phiên bản Word khác các bạn cũng làm tương tự nhé

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *