Việt Nam có bệnh nhân thứ 48 ở phường 14 quận 10 nhiễm Covid-19, ăn tối cùng bệnh nhân 3410 giờ sáng ngày 14/3/2020, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 của.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *