VTC14 | Đóng góp đầu năm học: Khoản nào bắt buộc, khoản nào không?(VTC14) – ĐÓNG GÓP ĐẦU NĂM HỌC: KHOẢN NÀO BẮT BUỘC, KHOẢN NÀO KHÔNG?
– Theo đó, đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, các địa phương phải cam kết không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học.
Vậy các khoản thu nào là bắt buộc và khoản thu nào là không bắt buộc hay nói cách khác chỉ là tự nguyện đối với mỗi học sinh? Thông tin sau đây sẽ tập trung vào cấp mầm non và phổ thông.

Hãy Like và Subscribe để nhận những thông tin mới nhất:

#VTC14 #Tinthờisự #Thờisựtrongngày #Tinnóng #Tinhot #Tinhàngngày #Tinonline #Đờisốngxãhội #Đờisốngdânsinh

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *