VTC14_Ngăn bệnh than lây từ gia súc sang người(Truyền hình VTC14) – Ngăn bệnh than lây từ gia súc sang người
Bệnh than đang có nguy cơ quay trở lại và lây lan diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc khi ở tỉnh Hà Giang vừa xuất hiện 9 bệnh nhân. Bộ NN&PTNT vừa có công điện khẩn, yêu cầu các địa phương miền núi phía Bắc triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống bệnh than (hay còn gọi là bệnh nhiệt thán) – loại bệnh truyền nhiễm trên gia súc có thể lây sang người.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *