VTC14_TP HCM: Biển cấm ngược chiều, cấm rẽ vô tác dụng(Truyền hình VTC14) – Đoạn đường Trường Sa dưới gầm cầu Điện Biên Phủ, TP HCM luôn diễn ra cảnh người đi xe honda vô tư đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông. Các loại biển báo cấm rẽ và cấm đi ngược chiều vào khu vực này trở nên vô tác dụng.

Nguồn:https://ictjcolombia.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *