Ý nghĩa của các Linh Thú trong Phật giáoTrong Phật giáo, sư tử là biểu tượng của chư Bồ tát, những người con trai của Đức Phật. Chư Bồ tát là những người đã đạt được giác ngộ. Họ phát khởi tâm Bồ đề và thệ nguyện từ bỏ hạnh phúc an trú trong Niết bàn, chấp nhận ở lại thế gian này hóa độ cho đến khi tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Chư Bồ tát thực hành sáu ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ; và bốn điều mà chúng xuất phát từ sáu ba la mật trên phương tiện thiện xảo, thệ nguyện, sức mạnh và trí tuệ.
————————–xxxxxxxxxxxx————————–
+ Các bạn ủng hộ các video khác của mình nhé:
• Lai lịch về Kim Tiên Tử:
• Truyền thuyết về Đông Hoa Đế Quân:
————————–xxxxxxxxxxxx————————
• Donate để ủng hộ kênh có kinh phí duy trì và phát triển
Agribank: 4815205003340 – Chủ TK Ngô Hồng Thương
☛ Mọi chi tiết có thể liên hệ:
✉ Email : ngohongquan2020@gmail.com
Ⓕ Facebook :
Cảm ơn các Bạn đã Donate ủng hộ Kênh để giúp mình chia sẽ nhiều kiến thức cho mọi người.

Nguồn: https://ictjcolombia.org

Xem thêm bài viết khác: https://ictjcolombia.org/lam-dep

All Comments

  • Sư tử tuyết nhìn hình dáng rất giống chó ngao Tây Tạng . Và lần đầu người phuong tay thấy nó lần đầu ngộ nhận là sư tử núi vì cái bờm nó quá lớn

    THẾ GIỚI DIỆU KỲ Tv May 21, 2020 11:09 am Reply
  • Cho mình hỏi chút nhé ! Linh là gì ? Sao gọi là linh thú ? Hiện giờ linh thú còn không ? Linh thú khác thú linh ở chổ nào ?

    THẾ GIỚI DIỆU KỲ Tv May 21, 2020 11:09 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *